اسامی برندگان هفتمین جشنواره روابط عمومی های برتر

شنبه بیست و پنجم ارديبهشت ماه 1395

اسامی برندگان هفتمین جشنواره روابط عمومی های برتر صنعت نفت در لینک زیر قابل مشاهده است.