بیانیه هیات داوران هفتمین جشنواره روابط عمومی­ های برتر صنعت نفت

شنبه بیست و پنجم ارديبهشت ماه 1395

بیانیه هفتمین جشنواره روابط عمومی های برتر صنعت نفت در لینک زیر قابل مشاهده است.