فراخوان هشتمین جشنواره روابط عمومی های برتر در سال 1395

يکشنبه بیست و دوم فروردين ماه 1395

هشتمین جشنواره روابط عمومی های برتر صنعت نفت در قالب 8 محور اصلی با مشارکت روابط عمومی های صنعت نفت برگزار می شود.

اکبر نعمت الهی، مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت با اشاره به محورهای اصلی هشتمین جشنواره روابط عمومی های برتر صنعت نفت گفت: در این جشنواره فقط آثاری برگزیده می شوند که قابلیت و ظرفیت الگو برداری برای دیگر روابط عمومی ها را دارا باشند، از این رو روابط عمومی ها باید در ارسال آثار به ابعاد کیفی و خلاقانه آثار توجه ویژه ای داشته باشند.

برای شرکت در جشنواره روابط عمومی های برتر صنعت نفت

روابط عمومی ها تا 29 اردیبهشت ماه ٩٥ آثار خود را ارسال کنند

 

مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت آخرین مهلت ارسال آثار به هشتمین جشنواره روابط عمومی برتر صنعت نفت را 29 اردیبهشت ماه 1395 اعلام کرد و گفت: در این جشنواره آثاری برگزیده می شوند که ظرفیت الگوبرداری برای دیگر روابط عمومی ها را داشته باشند.

به گزارش خبرنگار شانا، اکبر نعمت الهی در تشریح محورهای اصلی هشتمین جشنواره روابط عمومی های برتر با اشاره به این که این جشنواره در هشت محور برگزار می شود، اظهار کرد: مطالعات اجتماعی، برنامه ریزی، انتشارات ارتباطات الکترونیک، تبلیغات، ارتباطات رسانه ای و دو محور جدید فعالیتهای فرهنگی و کارشناس برتر محورهای این دوره از جشنواره است.

وی با بیان این که در این جشنواره فقط آثاری برگزیده می شود که قابلیت و ظرفیت الگوبرداری برای دیگر روابط عمومی ها را دارا باشند، تصریح کرد: روابط عمومی ها باید در ارسال آثار به ابعاد کیفی و خلاقانه آثار توجه ویژه داشته باشند.

نعمت الهی آخرین مهلت ارسال آثار روابط عمومی ها را تا 29 اردیبهشت ماه ٩٥ عنوان کرد و گفت: امیدواریم همکاران روابط عمومی بهترین آثار تولید شده در سال ١٣٩٤ را به دبیرخانه هشتمین جشنواره ارسال کنند.

به گفته وی، جزئیات برنامه ریزی و برگزاری جشنواره از طریق سایت همایشها و جشنواره های وزارت نفت به آدرس www.Oilfestival.com  منتشر می شود.

در هشتمین جشنواره روابط عمومی های برتر صنعت نفت تنها شرکتهای دولتی وابسته به وزارت نفت ارزیابی می شوند.