پرسش و پاسخ

روابط عمومی های محترم صنعت نفت می توانند پرسش ­های خود پیرامون "هشتمین جشنواره روابط عمومی­ های برتر صنعت نفت" را به آدرس pr@oilfestival.ir ارسال نموده و پاسخ آن را از طریق پست الکترونیکی خود مشاهده نمایند.