معرفی جشنواره روابط عمومی های برتر صنعت نفت

صنعت نفت که موسس و مروج روابط عمومی در ایران بوده است در طی رشد و بالندگی صنعتی خود توانسته است در حوزه روابط عمومی نیز پیشگام و پیشتاز باشد.

بی شک نقش روابط عمومی در چنین سازمانی با توجه به گستردگی جغرافیایی فعالیتها و داشتن اعضایی با تجربه و متخصص، حساسیت و اهمیت دو چندان پیدا می کند و لازم است بطور مستمر فعالیتهای سازمان مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد.

به همین منظور و جهت ايجاد فضاي مناسب براي ساماندهي و بهينه سازي فعاليت روابط عمومي ها در راستاي رسالت سازماني،‌ ارايه الگوي جامع و كارآمد فعاليت ها، ايجاد ارتباط مؤثر بین روابط عمومی ها، دستيابي به تفاهم و همدلي بين مخاطبان و سازمان، همچنين توجه و تشويق مدیران و مسئولان سازمان به اهمیت و جایگاه نقش روابط عمومی در حل مسايل این صنعت، جشنواره روابط عمومي های برتر صنعت نفت بطور سالانه برنامه ریزی و برگزار مي شود.

مزید اطلاع تاکنون و طی ادوار مختلف پنج جشنواره توسط اداره کل روابط عمومی وزارت نفت برگزار شده است.