برنامه­ های جنبی هشتمین جشنواره

جهت پربار کردن جشنواره، مسئولان برگزاری بنا به شرایط صنعت نفت و روابط عمومی­ ها نسبت به برنامه ­ریزی و برگزاری برنامه ­های جنبی جشنواره اقدام می­ کنند:

  • کارگاه آموزشی
  • جلسات پرسش و پاسخ
  • نمایشگاه آثار برتر
  • برنامه­ های زیارتی و سیاحتی
  • انتشار ویژه­ نامه جشنواره (پیام مدیران صنعت نفت و مدیران روابط عمومی­ ها در شرکت­ ها)
  • انتشار کتاب روابط عمومی صنعت نفت (تهیه و ویرایش استانداردها، برنامه­ ها، آیین­ نامه ­ها، دستورالعمل­ ها، فرم­ ها و... روابط عمومی­ ها)

 

زمان و مکان جشنواره

زمان و مکان دقیق برگزاری جشنواره با تصمیم ­گیری شورای عالی جشنواره، هرساله همزمان با اعلام فراخوان شرکت در جشنواره مشخص می­ شود.