ارکان و اعضای هشتمین جشنواره

1) شورای عالی جشنواره به عنوان تصمیم­ گیران نهایی و تیم سیاست­ گذاری جشنواره با ترکیب زیر فعالیت می­ کنند:

 • مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت (رئیس)
 • معاونان مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت (عضو)
 • روسای روابط عمومی چهار شرکت اصلی (عضو)
 • رئیس کمیته علمی
 • رئیس کمیته اجرایی (دبیر)

2) رئیس کمیته علمی جشنواره از سوی رئیس شورای عالی جشنواره انتخاب و حکم او صادر می شود. انتخاب رئیس کمیته علمی از بین استادان علوم ارتباطات اولویت دارد.

 • کمیته علمی شامل دو زیرگروه شورای آموزشی و شورای داوران است.
 • رئیس کمیته علمی مسئولیت انتخاب و معرفی شورای آموزشی و شورای داوران را به شورای عالی جشنواره دارد.
 • برگزاری جلسات شورای داوران و شورای آموزشی، تدوین بیانیه و تهیه متن لوح تقدیر از جمله وظایف رئیس کمیته علمی است.
 • شورای آموزشی ترکیبی از رئیس کمیته علمی و سه نفر از متخصصان روابط عمومی است که برنامه ­های علمی و آموزشی جشنواره را مدیریت و برنامه­ ریزی می­ کنند.
 • شورای داوران جشنواره به عنوان تیم مسئول ارزیابی مدارک و مستندات دریافتی 3 نفر از افراد شناخته شده و صاحب نام روابط عمومي (خارج از سازمان) به انتخاب رئیس کمیته علمی و تصویب شوراي عالی جشنواره است و زیر نظر رئیس كميته علمي فعالیت می­ کنند.
 • تدوين معيارها و شاخص­ هاي سنجش، دريافت آثار ارسالي از دبيرخانه و انطباق آن با معيارها، ارزيابي آثار و ارایه گزارش نتایج جشنواره از جمله وظایف شورای داوران جشنواره است.

3) رئیس کمیته اجرایی جشنواره از سوی رئیس شورای عالی جشنواره انتخاب و حکم او صادر می­ شود.

 • از سوی رئیس کمیته اجرایی فردی به عنوان مسئول اجرایی جشنواره و فردی به عنوان مسئول دبیرخانه جشنواره با وظایف زیر انتخاب و معرفی می­ شود:

الف: وظایف مسئول اجرایی مراسم عبارت است از:

 • پاسخگويي تلفني و حضوري به سئؤالات مراجعه كنندگان.
 • تلاش براي جذب و تشويق روابط عمومي­ ها براي حضور گسترده در جشنواره.
 • ارسال دعوتنامه براي دست اندركاران روابط عمومي.
 • دعوت از خبرنگاران و نشريات براي حضور در مراسم.
 • هماهنگي با واحدهاي اجرايي براي انجام فعاليتهاي مورد نظر.
 • تهيه و اعلام گزارش فعاليت هاي جشنواره.
 • اعلام اخبار جشنواره به رسانه­ ها و دريافت بازخورد آن.
 • انجام هماهنگي لازم براي تهيه مكان برگزاري، پذيرايي،‌ تهيه جوايز برگزيدگان و امور تداركات.
 • راه­ اندازي نمايشگاه آثار برگزيده و آخرين يافته­ ها و آثار روابط عمومي­ ها.
 • هماهنگی برای برنامه­ های جنبی جشنواره همچون برنامه ­های زیارتی و سیاحتی.
 • تدوين و تنظيم كتاب جشنواره و ویژه نامه­ ها.

ب: وظایف مسئول دبیرخانه جشنواره عبارت است از:

 • تهيه و تنظيم و ارسال فراخوان ارسال آثار.
 • ايجاد ارتباط دايم با روابط عمومي­ ها براي رفع نقايص احتمالي.
 • دريافت،‌ كدگذاري و طبقه­ بندي آثار.
 • انطباق آثار رسيده با معيارها و شاخص ­هاي مورد نظر.
 • ارسال آثار رسيده براي کمیته علمي.
 • هماهنگي و همكاري با کمیته علمي و شورای داوران براي ارايه اطلاعات جهت تدوين بيانيه.
 • طبقه­ بندي و نگهداري آثار ارسالي در دبيرخانه.