اصول برگزاری هشتمین جشنواره

اصول دوازده گانه زیر به عنوان اساسی ­ترین مبانی برگزاری جشنواره مد نظر قرار دارد:

 • شورای عالی جشنواره هر ساله با انتشار فراخوان در وب­ سایت رسمی جشنواره،‌ از روابط عمومي­ ها و دست ­اندركاران دعوت مي­ كند با ارسال آثار خود در اين جشنواره شركت كنند.
 • روابط عمومي­ هاي صنعت نفت مي­ توانند فعاليت­ ها و برنامه­ هاي خود را براي شركت در اين جشنواره بر اساس دستورالعمل و فرمهای ابلاغی ارسال كنند.
 • آثار بايد حداكثر یک ماه پس از اعلام فراخوان با پست پیشتاز (سفارشی) به دبيرخانه جشنواره ارسال شود.
 • برای پیگیری و هماهنگی کامل و اجرای بهتر جشنواره، لازم است روابط عمومي­ های چهار شرکت نماينده خود را به رئیس کمیته اجرایی جشنواره معرفي كنند.
 • جشنواره از مدارک و مستندات دریافتی برای هر محور فعالیت سه اثر برتر را انتخاب خواهد کرد. در صورتی که آثار دریافتی در هر کدام از محورها شایستگی لازم را دارا نباشند کمیته علمی می­ تواند کمتر از سه اثر را انتخاب و معرفی کند.
 • كليه آثار ارسالي بايد ممهور به مهر سازمان و شناسه مشخصات باشند.
 • محدوده ارزیابی و فعالیت جشنواره، مجموعه فعالیت های روابط عمومی برای یک دوره زمانی یکساله است و آثار ارسالی باید در مقطع زمانی 1/1/ لغایت 30/12/ سال تعیین شده از سوی شورای عالی جشنواره، تولید شده باشد.
 • آثار و مستندات ارسالی، باید در واحد روابط ­عمومی و یا با همکاری و مدیریت روابط عمومی تولید شده باشد.
 • تكميل و ارسال فرم درخواست شركت برای هر کدام از آثار در جشنواره بصورت جداگانه الزامی است.
 • آثار و مستندات ارسالی هر بخش بایستی در بسته بندی جداگانه ارسال شود.
 • لازم است همراه آثار ارسالی، فرم درخواست شرکت در جشنواره تکمیل و ارسال شود.
 • مدارك ارسالي روابط عمومي­ها عودت نخواهد شد.