اهداف هشتمین جشنواره

  • معرفي و تقدیر از روابط عمومی­های فعال، خلاق و موفق
  • فراهم نمودن فضاي مناسب براي تبادل تجارب روابط عمومي­ هاي صنعت نفت
  • بررسي مشكلات و نارسايي­هاي موجود در روابط عمومي­ هاي صنعت نفت
  • افزايش اثربخشي فعاليت­ ها و برنامه­ هاي روابط عمومي­ هاي صنعت نفت
  • شناسایی و معرفي الگوهاي برتر فعالیت در روابط عمومي­ هاي صنعت نفت
  • ايجاد محيط علمي و آموزشي براي بازآموزي مديران و كارشناسان روابط عمومي­ هاي صنعت نفت
  • تلاش در راستاي فرهنگ­ سازي و بستر سازي انجام فعاليت­ هاي تخصصي در روابط عمومي­ هاي صنعت نفت