پرسش و پاسخ

سوال: در صورتی که نویسنده یک مقاله برگزیده بیش از یک نفر باشد، نحوه حضور در برنامه و دریافت هدیه چگونه است؟

پاسخ: همه نویسندگان مطلب می توانند در مراسم شرکت کنند اما در صورت انتخاب اثر به عنوان اثر برتر، میزان هدیه تغییر نکرده و تنها به نماینده معرفی شده تعلق می گیرد.