تماس با ما

آدرس: تهران، خیابان طالقانی، ساختمان مرکزی وزارت نفت، کدپستی 1593657919، طبقه سوم، اداره کل روابط عمومی وزارت نفت، اتاق 314

تلفن: 61623823-021

نمابر: 88945900-021