گزارش خلاصه اقدامات شوراي ساماندهي همايش ها در سطح ستاد وزارت نفت از تاريخ ابلاغ آيين نامه(94/4/15)

يکشنبه بیست و هشتم شهریور ماه 1395

گزارش خلاصه اقدامات شوراي ساماندهي همايش­ها در سطح ستاد وزارت نفت از تاريخ ابلاغ آيين نامه(94/4/15)

 

    به منظور ساماندهی و نظام ­مند نمودن نحوه حمایت از همایش­های پیشنهادی از سوی سازمان­ها و موسسات خارج از صنعت نفت، آیین ­نامه ساماندهی همایشها با مشارکت کارشناسان معاونت پژوهش و فناوری و اداره کل روابط­ عمومی وزارت نفت مورد بررسی قرار گرفت که نتایج آن در قالب آیین­ نامه­ ای ویژه تحت عنوان "آیین­ نامه ساماندهی و نحوه حمایت از همایش­های پیشنهادی خارج از صنعت نفت" تدوین و پس از تصویب مراتب طي ابلاغيه شماره م ف/178359 مورخ 94/4/15 و به دستور مقام عالي وزارت جهت اجرا در سطح صنعت نفت منعکس گردید.

    از آنجايی که برگزاری همایش­های علمی به ­عنوان جزیی از فرآیند مدیریت دانش در عرصه­ ی علم و برقراری و تقویت ارتباط میان اعضای علمی جامعه به­ منظور تبادل اندیشه، یادگیری، ارائه یافته ­ها و نظریه­ های جدید، نشر و اشاعه جدیدترین دستاوردهای تحقیقاتی و در نهایت رسیدن به خرد جمعی، امری ضروری است. همه­ ي ارکان تابعه صنعت نفت و چهار شرکت اصلی موظفند براساس این آیین­ نامه، نسبت به حمایت از همایش­های پیشنهادی خارج از صنعت نفت اقدام نمایند.

    نظارت بر حسن اجرای این آیین­ نامه در شرکت­های اصلی برعهده کارگروه و در ستاد وزارت نفت برعهده شورا می­باشد. همچنین شورای ساماندهی همایش­ها در سطح ستاد وزارت نفت به عنوان نهاد تصمیم­ گیرنده وظیفه:

  • بررسی همایش­های پیشنهادی از سوی سازمان­های برگزارکننده خارج از صنعت نفت.
  • تعیین میزان تناسب آنها (عالی، بسیار خوب، خوب و متوسط) براساس جدول معیارهای انتخاب همایش­های پیشنهادی از خارج صنعت نفت.
  • تعیین میزان مشارکت و نحوه حمایت از همایش­ها براساس امتیازات کسب شده
  • تایید و ابلاغ سطح حمایت و مشارکت در همایش­های واجد شرایط حمایت به متقاضیان حضور در همایش­ها و نیز سازمان­ های برگزارکننده خارج از صنعت نفت را دارد.

   

    شورای ساماندهی همایش­ها در سطح ستاد وزارت نفت از زمان ابلاغ آیین نامه (94/4/15)، 30 جلسه برگزار کرده که در این جلسات حسب مورد با حضور کارشناسان سازمان متقاضی و ارکان ذیربط در وزارت نفت، موضوع پیشنهادی مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفته است. از مجموع 163 مورد پیشنهادی بالغ بر 73 مورد مشمول حمایت معنوی قرار گرفته که به لحاظ ارتباط با شرکت­های تابعه، مراتب به کارگروه ساماندهی همایش­ها در ارکان ذی­ربط ارسال شده است. 44 مورد به دلیل عدم ارسال اطلاعات تکمیلی از سوی سازمان متقاضی، از مدار بررسی خارج شده و 46 مورد در حال حاضر در مدار فرآیند اخذ اطلاعات و مستندات تکمیلی از سازمان متقاضی می­باشد.

    از جمله موارد مهم و حائز اهمیت در بررسی شورای ساماندهی همایش­ها در کنار بررسی فرم­های اطلاعاتی تکمیل شده از سوی سازمان متقاضی، دریافت مجوز برگزاری از سوی سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور و فایل پوستر همایش می­باشد.

    شورای ساماندهی همایش­ها بعد از بررسی و ارسال نامه مشمول حمایت به متقاضيان، تاکید بر ارایه گزارش کاملی از دستاوردهای علمی، ارزیابی شرکت­ کنندگان درخصوص اهداف و کیفیت اجرایی و علمی، تعداد مدعوین و سخنرانان و میزان موفقیت همایش در ارایه راهکارهای علمی و عملی به­صورت مستند، به دبيرخانه شورا نيز دارد.

طراحی و تولید : واحد فناوری اطلاعات اداره کل روابط عمومی وزارت نقت

TinyTick 1.1